Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010

Erich Maria Remarque - Flotsam

book cover of 

Flotsam 

by

Erich Maria Remarque

Political dissidents, Jews, medical students, petty criminals. Among the thousands of displaced persons traveling the unpaved roads of Europe, there are Steiner and Kern. Both have irritated officials for outstaying their cold two-week welcome in Czechoslovakia. And so they must leave. Not that either has any place to go. Not in 1939. But when a man is led by a guard to the border of one country, he must try another one. Until he is escorted from that one too.

Living hand-to-mouth, selling shoelaces and safety pins for a few pennies, there are still pleasures to be had in such a life. Paris, for one; love for another. For amidst the heartless cruelty and cold-blooded laws of the Nazi state, there is still humanity and kindness. And there is incomparable joy in falling in love, surviving, and telling your story so it is never forgotten.

Στα ελληνικά κυκλοφορεί με τον τίτλο "Η δύναμη της αγάπης" από τις εκδόσεις Μίνωας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε ακόμα