Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009

Jacques Prévert - The accent graveΟ καθηγητής
Μαθητά Άμλετ!

Άμλετ
Ε... Τι... Συγνώμη... Τι συμβαίνει;...
Τι τρέχει;... Τι έγινε;...

Καθηγητής
Δεν μπορείτε να απαντήσετε "παρών όπως όλοι;
Όχι βέβαια, πετάτε ακόμη στα σύννεφα.

Άμλετ
Να πετάς ή να μην πετάς στα σύννεφα!

Καθηγητής
Αρκεί. Όχι άλλες εξυπνάδες.
Κλίνεται το ρήμα "είμαι" όπως όλοι, αυτό μόνο σας ζητώ

Άμλετ
To be...

Καθηγητής
Στα γαλλικά παρακαλώ όπως όλοι.

Άμλετ
Μάλιστα κύριε.

Είμαι ή δεν είμαι
Είσαι ή δεν είσαι
Είναι ή δεν είναι
Είμαστε ή δεν είμαστε....

Καθηγητής
Μα, φτωχέ μου φίλε, είστε εσείς που δεν είστε εδώ!

Άμλετ
Ακριβώς, κύριε καθηγητά
Είμαι όπου δεν είμαι
και κατά βάθος, είναι υπο σκέψη
Να είναι κανείς όπου δεν είναι
Κι αυτό ίσως να είναι η απορία

(Μετάφραση από τα γαλλικά ΒΑΛΙΑ ΣΕΡΕΤΗ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ou = ή , ou=όπου

***
The Professor
Student Hamlet!

Hamlet the Student (startled)
… Huh… What… Sorry… What is going on…
What is the matter… What is it?

The Professor (displeased)
You cannot answer “Present” like everybody else?
Of course not, you still have your head in the clouds.

Hamlet the Student
To be or not to be in the clouds!

The Professor
Don’t be silly. Do not put on airs. And conjugate for me
the verb “to be” like everyone else; that’s all I ask you.

Hamlet the Student
Etre…

The Professor
In English, please, like everyone else.

Hamlet the Student
Fine, sir. (He conjugates:)
I am or I am not
You are or you are not
He is or he is not
We are or we are not…

The Professor (extremely displeased)
But it is you who are not there, my poor friend!

Hamlet the Student
That’s just it, professor,
I am ‘where’ I am not
And, in the end, well, after reflection,
To be ‘where’ not to be
Is perhaps also the question.

(TRANSLATION BY AMIEL BOWERS "In this poem, my challenge was to find an equivalent pun for
“ou”/”ou”—”or” and “where,” respectively, in English. The grave accent
makes all the difference. Oh, clever, clever Hamlet...")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε ακόμα