Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Choice


The word that allows Yes, the word that makes No possible.
The word that puts the free in freedom and takes
the obligation out of love.
The word that throws a window open after the final
door is closed.
The word upon which all adventure, all exhilaration,
all meaning, all honor depends.
The word that fires evolution's motor of mud.
The word that the cocoon whispers to the caterpillar.
The word that molecules recite before bonding.
The word that separates that which is dead from
that which is living.
The word no mirror can turn around.
In the beginning was the word and the word was
CHOICE

From the book Still Life With Woodpecker by Tom Robbins

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε ακόμα