Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Tyger, Burning Bright
Ένα animation του Guilherme Marcondes από τη Βραζιλία βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του William Blake...

The Tyger


Tyger! Tyger! burning bright,
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire in thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?

And what shoulder, and what art?
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand, and what dread feet?

What the hammer? What the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? What dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears,
And watered heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb, make thee?

Tyger! Tyger! burning bright,
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry? 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε ακόμα