Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Federico García Lorca - Sonnet of the Sweet Complaint

http://www.icicom.up.pt/blog/muitaletra/arquivos/Lorca2.jpg

Never let me lose the marvel
of your statue-like eyes, or the accent
the solitary rose of your breath
places on my cheek at night.

I am afraid of being, on this shore,
a branchless trunk, and what I most regret
is having no flower, pulp, or clay
for the worm of my despair.

If you are my hidden treasure,
if you are my cross, my dampened pain,
if I am a dog, and you alone my master,

never let me lose what I have gained,
and adorn the branches of your river
with leaves of my estranged Autumn.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε ακόμα